Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Oorlogsgraven in de regio Dordrecht.

Hieronder vindt u een lijst van oorlogsgraven die men kan vinden in de regio Dordrecht. Veruit het grootste gedeelte van deze gesneuvelde militairen zijn Nederlandse militairen die sneuvelden in mei 1940 in de regio Dordrecht. In andere gevallen betreft het vaak luchtmachtpersoneel van de geallieerden die sneuvelden bij vliegtuigcrashes in de regio. Omdat er al genoeg overzichten zijn van gesneuvelde militairen, maar er nog geen lijsten waren van de gesneuvelde militairen welke begraven zijn op de begraafplaatsen in deze regio heeft dit de auteur doen besluiten een dergelijke lijst voor de websitebezoeker te doen maken.

De auteurs van de website Zuidfront-Holland1940 hebben in het verleden al geweldig werk verricht met het creëren van een eigen digitale erehof op de voornoemde website. Om die reden is er dus voor gekozen om niet in detail te treden voor wat betreft de sneuveltoedracht van de betreffende militairen maar een verwijzing te doen naar de website van Zuidfront-Holland1940. De verwijzing per specifieke gesneuvelde ( Alleen Nederlandse militairen gesneuveld in mei 1940 ) vindt u in het eerste gedeelte waar de naam en de eenheid van de gesneuvelde militair is uitgeschreven. U kunt daarop klikken en u wordt dan doorgelinkt naar de digitale herdenkingsplek van de voornoemde website waar u meer informatie kunt vinden over de militair en de sneuveltoedracht. In sommige gevallen noemt Zuidfront-Holland1940 een andere sneuveldatum dan de oorlogsgravenstichting. De auteur heeft er voor gekozen de sneuveldatum van de eerstgenoemde bron aan te houden. Onderzoek heeft aangetoond dat sommige sneuveldatums die de oorlogsgravenstichting aanhoudt incorrect zijn. 

In de tweede kolom waar u de geboortedatum en de sneuveldatum van de genoemde persoon vindt, wordt u doorverwezen naar de website van de oorlogsgravenstichting. In sommige gevallen kunt u daar meer informatie en zelfs foto's vinden van de gesneuvelde. De oorlogsgravenstichting is een organisatie die Nederlandse oorlogsgraven onderhoudt over de gehele wereld. In Nederland draagt zij ook zorg voor het onderhoudt aan de oorlogsgraven van geallieerde militairen. In veel gevallen is het mogelijk om een oorlogsgraf te adopteren. Dit is kosteloos. Meer informatie over het adopteren van een oorlogsgraf vindt u hier: Oorlogsgravenstichting/adopteren.  

Oorlogsgraven:

Begraafplaats het Essenhof.

( Nassauweg 200 - 3314 JR Dordrecht )
Het erehof op de Algemene Begraafplaats het Essenhof bevat 94 oorlogsgraven. Het grootste gedeelte van de graven zijn Nederlandse graven. Van de 79 Nederlandse graven op het erehof behoren 68 graven aan Nederlandse militairen die sneuvelden tijdens de meidagen. De 11 overige graven zijn van leden van het verzet, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten of overige oorlogsslachtoffers. Het grootste gedeelte van de Nederlandse graven zijn van militairen die sneuvelden in de regio Dordrecht in mei 1940 en direct na de meidagen op de Algemene Begraafplaats zijn begraven. Enkele graven van Dordtse militairen zijn na de meidagen bijgezet uit andere plekken in het land. Daarnaast liggen er nog 15 Engelse oorlogsgraven. Enkele van de graven zijn van Engelse landmacht militairen die in Duitse Kriegslazaretten in Dordrecht behandeld werden en daar overleden aan hun verwondingen. Ook liggen er een aantal graven van Engels luchtmachtpersoneel die omkwamen bij vliegtuigcrashes in de regio. 

Nederlandse oorlogsgraven op de begraafplaats in Dordrecht.


Nederlandse oorlogsgraven.
Rij 1 - graf 1 Hendrik.Hubert. Ververgaert - Dienstplichtig Korporaal Pag - III-2 R.W.                                      Geboren 25-12-1919 - gesneuveld 12-05-1940.
Rij 1 - graf 2: Huibert du Cloo - Dienstplichtig Sergeant 2e Cie Torp.                                                               Geboren 12-03-1919 - gesneuveld 12-05-1940. Rij 1 - graf 3: Marijn van Dijk - Dienstplichtig Korporaal 1e Dep Cie Pont.                                                        Geboren 10-09-1909 - gesneuveld 12-05-1940. Rij 1 - graf 4: Elizabertus Hoogenboom - Dienstplichtig Soldaat 3e Dep Cie Pont.                                          Geboren 05-02-1919 - gesneuveld 14-05-1940. Rij 1 - graf 5: Cornelis Adrianus Geervliet- Dienstplichtig Sergeant 3e Dep Cie Pont.                                      Geboren 11-04-1908 - gesneuveld 12-05-1940. Rij 1 - graf 6: Johannes Gradus Nikkels - Dienstplichtig Soldaat 1-I-2 R.W.                                                     Geboren 01-09-1906 - gesneuveld 14-05-1940. Rij 1 - graf 7: Fritz Jacob Soentjens - Dienstplichtig Soldaat Tr.Det.Stk.LD.                                                     Geboren 07-01-1915 - gesneuveld 14-05-1940. Rij 1 - graf 8: Jacob Snijders - Dienstplichtig Huzaar 2-2 R.H.M.                                                                      Geboren 24-05-1919 - gesneuveld 15-05-1940. Rij 1 - graf 9: Christiannes Johannes Dokters - Dienstplichtig Korporaal staf-II-1- R.W.                                  Geboren 13-02-1919 - gesneuveld 13-05-1940. Rij 1 - graf 10: Johannes Henricus van Gurp ( IM ) - Dienstplichtig Soldaat staf II-2- R.W.                              Geboren 24-08-1913 - gesneuveld 11-05-1940. Rij 1 - graf 11: Johannes Philippus Hop - Dienstplichtig Soldaat Pn.Afd.LD.                                                    Geboren 12-04-1915 - gesneuveld 14-05-1940. Rij 1 - graf 12: Louis Lucassen ( BL ) - 2e Luitenant 2e Cie Torp.                                                                     Geboren 07-02-1916 - gesneuveld 13-05-1940. Rij 1 - graf 13: Cornelis de Waal - Dienstplichtig Soldaat 3e Cie Torp.                                                              Geboren 07-09-1918 - gesneuveld 11-05-1940. Rij 1 - graf 14: Johan Jacob Bour - Dienstplichtig Soldaat 85 Pel LuMi.                                                           Geboren 18-12-1910 - gesneuveld 10-05-1940. Rij 1 - graf 15: Karel Hendrik Jacobus Mercier - Dienstplichtig Soldaat 1e Dep Cie Pont.                                Geboren 03-11-1904 - gesneuveld 10-05-1940. Rij 1 - graf 16: Adrianus Dirk van der Kuijl - Dienstplichtig Huzaar 2-2 R.H.M.                                                 Geboren 02-11-1919 - gesneuveld 12-05-1940. Rij 1 - graf 17: Rijk van der Weteringh - Dienstplichtig Soldaat 2-II-2 R.W.                                                       Geboren 11-06-1906 - gesneuveld 13-05-1940.

Rij 2 - graf 1: Petrus Johannes Luijks - Dienstplichtig Soldaat 4-3 G.B.                                                           Geboren 22-04-1914 - gesneuveld 12-05-1940. Rij 2 - graf 2: Cornelis Haringa - Dienstplichtig Sergeant 2e Dep.Cie Pont.                                                     Geboren 02-02-1906 - gesneuveld 10-05-1940. Rij 2 - graf 3: Joost Develing - Dienstplichtig Soldaat 3e Dep Cie Pont.                                                           Geboren 31-12-1919 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 2 - graf 4: Hendrikus Johannes Janssen van der Voort - Dienstplichtig Soldaat Staf I-2 R.W.                    Geboren 26-11-1917 - gesneuveld 12-05-1940.
Rij 2 - graf 5: Simon van der Es - Dienstplichtig Soldaat 3-III-2 R.W.                                                               Geboren 08-09-1919 - gesneuveld 12-05-1940.
Rij 2 - graf 6: Jan Over - Reserve 2e luitenant 3e Dep Cie Torp.                                                                      Geboren 25-01-1910 - gesneuveld 10-05-1940. Rij 2 - graf 7: Onbekende Soldaat                                                                                                                                                       -
Rij 2 - graf 8: Gomarius Wilhelmus Johannes van Rooij - Dienstplichtig Korporaal. 1 Dep Cie Pont.               Geboren 07-07-1911 - gesneuveld 12-05-1940. Rij 2 - graf 9: Stephanus Rudolphus de Jong - Dienstplichtig Sergeant MC II-2 R.W.                                      Geboren 02-02-1908 - gesneuveld 12-05-1940. Rij 2 - graf 10: Arend Herman Groothuis - Dienstplichtig Soldaat 2-I-17 R.A.                                                   Geboren 01-11-1905 - gesneuveld 11-05-1940.
Rij 2 - graf 11: Marinus Josephus Cornelis Jonkers - Dienstplichtig Soldaat 4-3 G.B.                                      Geboren 02-07-1905 - gesneuveld 15-05-1940. Rij 2 - graf 12: Cornelis Lambertus Valkenburgh - Dienstplichtig Sergeant 1-I-34 R.I.                                      Geboren 15-02-1909 - gesneuveld 11-05-1940. Rij 2 - graf 13: Maarten Wondergem - Dienstplichtig Soldaat 1-I-34 R.I.                                                           Geboren 29-11-1919 - gesneuveld 11-05-1940. Rij 2 - graf 14: Wilhelmus Gijzen - Dienstplichtig Soldaat 4-3 G.B.                                                                   Geboren 21-05-1914 - gesneuveld 12-05-1940.
Rij 2 - graf 15: Pieter van Dijk - Dienstplichtig 1-I-34 R.I.                                                                                  Geboren 16-06-1914 - gesneuveld 12-05-1940. Rij 2 - graf 16: Antonius Hardy - Dienstplichtig Huzaar Pag 2 R.H.M.                                                               Geboren 02-09-1914 - gesneuveld 15-05-1940. Rij 2 - graf 17: Cornelis Bastiaan de Bruijn - Dienstplichtig Soldaat 4e Dep Cie Torp.                                      Geboren 15-09-1904 - gesneuveld 10-04-1940.

Rij 3 - graf 1: Arend Schippers - Dienstplichtig Soldaat 1-III-2 R.W.                                                                  Geboren 29-09-1908 - gesneuveld 11-05-1940. Rij 3 - graf 2: Willem Albers - Dienstplichtig Soldaat 1-I-34 R.I.                                                                         Geboren 28-07-1905 - gesneuveld 11-05-1940. Rij 3 - graf 3: Adrianus Meijburg - Dienstplichtig Soldaat 1-II-28 R.I.                                                                 Geboren 20-02-1907 - gesneuveld 11-05-1940. Rij 3 - graf 4: Gerard van Gulik - Dienstplichtig Soldaat 3e Dep Cie Pont.                                                       Geboren 15-01-1919 - gesneuveld 10-05-1940. Rij 3 - graf 5: Johannes Nelemans - Dienstplichtig Soldaat 2-II-2 R.W.                                                            Geboren 21-10-1914 - gesneuveld 13-05-1940.
Rij 3 - graf 6: Cornelis Beun - Dienstplichtig Soldaat 1-I-34 R.I.                                                                       Geboren 31-07-1905 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 3 - graf 7: Zweitse Hazewindus - Dienstplichtig Korporaal 1e Dep Cie Pont.                                              Geboren 03-07-1914 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 3 - graf 8: Johan Anton Metz - Reserve Vaandrig MC-II-1 R.W.                                                                   Geboren 22-01-1916 - gesneuveld 12-05-1940.
Rij 3 - graf 9: Edemondus Leonardus van Voren - Stoker II / Marinier II klasse 2e Dep. Cie. Pont.                 Geboren 03-01-1915 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 3 - graf 10: Martinus Rom Colthof - Reserve Vaandrig 2-I-2 R.W.                                                               Geboren 11-07-1918 - gesneuveld 13-05-1940.
Rij 3 - graf 11: Jacob Johannes Adriaan Korthals - Reserve 1e luitenant 3-III-2 R.W.                                      Geboren 29-01-1906 - gesneuveld 15-05-1940.
Rij 3 - graf 12: Pieter Anthonie Plooij - Dienstplichtig Soldaat 14. C. Pn.                                                          Geboren 18-09-1917 - gesneuveld 20-05-1940.
Rij 3 - graf 13: Jan van 't Hert - Dienstplichtig Soldaat MC-III-34 R.I.                                                               Geboren 14-12-1912 - gesneuveld 21-05-1940.
Rij 3 - graf 14: Cornelis van Geemen - Dienstplichtig Soldaat 1-I-34 R.I.                                                          Geboren 11-11-1905 - gesneuveld 11-05-1940.
Rij 3 - graf 15: Petrus Johannes Koning - Dienstplichtig Soldaat 1-I-34 R.I.                                                     Geboren 05-05-1905 - gesneuveld 11-05-1940.
Rij 3 - graf 16: Marinus Hoebeke - Dienstplichtig Soldaat 1-I-34 R.I.                                                                Geboren 19-06-1919 - gesneuveld 11-05-1940.

Rij 4 - graf 1: Egidius Jacobus van Tooren - Dienstplichtig Soldaat 1-6 Dep. Bat.                                            Geboren 15-02-1919 - gesneuveld 12-05-1940.
Rij 4 - graf 2: Johannes Christiaan Muijen Dienstplichtig Soldaat 1-I-35 R.I.                                                    Geboren 11-08-1918 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 4 - graf 3: Arie Vlot ( BK ) - Dienstplichtig Soldaat 1e Vd Gr/Veer 2c.                                                          Geboren 20-08-1910 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 4 - graf 4: Jan Anne Wilhelm Tito - Dienstplichtig Soldaat Dekk. Det. W'dorp ( 6.R.I. )                               Geboren 23-05-1910 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 4 - graf 5: Pieter van Wijngaarden - Dienstplichtig Soldaat Dekk. Det. W'dorp ( 6 R.I. )                              Geboren 14-12-1906 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 4 - graf 6: Pieter van Eijsden - Dienstplichtig Korporaal Dekk. Det. W'dorp ( 6. R.I. )                                  Geboren 30-10-1910 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 4 - graf 7: Anne Willem Arie Koopman - Verzetslid.                                                                                      Geboren 19-05-1911 - gefusilleerd 14-11-1944.
Rij 4 - graf 8: Willem van Tol - Dienstplichtig Soldaat Staf-I-28 R.I.                                                                   Geboren 29-09-1910 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 4 - graf 9: Jacobus Andreas Beekman - C.C. 1e Cie. S.G. N.B.S. Dordrecht.                                               Geboren 17-08-1912 - overleden 08-06-1945.
Rij 4 - graf 10: Cornelis Gerritse - P.C. 1e Cie. S.G. N.B.S. Dordrecht.                                                               Geboren 09-09-1914 - overleden 08-06-1945.
Rij 4 - graf 11: Klaas Aan de Wiel - P.C. 1e Cie. S.G. N.B.S. Dordrecht.                                                             Geboren 16-07-1915 - overleden 08-06-1945.
Rij 4 - graf 12: Anton Marie de Haas - P.C. 5e Cie. S.G. N.B.S. Dordrecht                                                       Geboren 25-02-1918 - gefusilleerd 03-04-1945.
Rij 4 - graf 13: Hendrik Plooij - Lid 2e Cie. S.G. N.B.S. Dordrecht.                                                                   Geboren 07-03-1921 - gefusilleerd 12-03-1945.
Rij 4 - graf 14: Johannes van Breugel - P.C. 3e Cie. S.G. N.B.S. Dordrecht.                                                    Geboren 10-11-1913 - gefusilleerd 03-04-1945.
Rij 4 - graf 15: Simon Cornelis Monshouwer - Lid 2e Cie. S.G. N.B.S. Dordrecht.                                              Geboren 11-02-1917 - overleden 12-07-1945.
Rij 4 - graf 16: Leendert Keesmaat - Verzetslid.                                                                                                Geboren 20-04-1911 - gefusilleerd 13-03-1945.
Rij 4 - graf 17: Cornelis de Haas - Dienstplichtig Soldaat 3-II-30 R.I.                                                                Geboren 31-10-1910 - gesneuveld 11-05-1940.

Rij 5: graf 1: Daniël Graafland - Dienstplichtig Soldaat 3-III-28 R.I.                                                                  Geboren 07-02-1907 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 5: graf 2: Reinier Ulderink - Dienstplichtig Soldaat 12 M.C.                                                                         Geboren 15-03-1904 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 5: graf 3: Johannes Hendrik Lorenz Philip Mann ( BK ) - Dienstplichtig Sold.VLSK. 1e Vd. Gr. Veer. 2C.  Geboren 20-10-1909 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 5: graf 4: Theodorus Cornelis Petrus Paulus Vink - Dienstplichtig Soldaat 3-III-28 R.I.                               Geboren 28-06-1910 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 5: graf 5: Frederik Willem van der Hooft ( BK ) - Dienstplichtig Soldaat VLSK. 1e Vd Gr. Veer 2c.             Geboren 02-09-1914 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 5: graf 6: Cornelis Johannes van 't Hoen - Vrijwillig Korporaal VLSK. 1e Vd Gr. Veer 2c.                           Geboren 05-11-1898 - gesneuveld 13-05-1940.
Rij 5: graf 7: Willem Muller ( BK ) - Vrijwillig Soldaat VLSK 1e Vd Gr. Veer 2c.                                                 Geboren 30-08-1917- gesneuveld 17-05-1940.
Rij 5: graf 8: Willem Frederik Nedermeijer - Dienstplichtig Soldaat Dekk. Det. W'dorp ( 6 R.I. )                       Geboren 14-11-1906 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 5: graf 9: Mozes de Jong - Dienstplichtig Soldaat Dekk. Det. W'dorp ( 6 R.I. )                                            Geboren 02-10-1909 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 5: graf 10: Anne Willem Lodder - Verzetslid.                                                                                                Geboren 19-02-1914 - gefusilleerd 12-03-1945.
Rij 5: graf 11: Arie Cornelis Bax - Oorlogsslachtoffer ( Reden onbekend )                                                        Geboren 31-03-1910 - overleden 14-05-1944.
Rij 5: graf 12: Hendrik Guiljam - Dienstplichtig Soldaat 27 C. Mr. ( 3 R.I. )                                                       Geboren 10-04-1914 - gesneuveld 12-05-1940.

Engelse oorlogsgraven.
Rij A: graf 1: James Albert Lambert - The Lincolnshire Regiment.                                                                     Geboren xx-xx-1913 - gesneuveld 01-10-1944.
Rij A: graf 2: George Henry Walding - 7th Battalion The Seaforth Highlanders.                                                Geboren xx-xx-1909 - gesneuveld 29-09-1944.
Rij A: graf 3: Henry John Anthony Thicknesse - Royal Artillery and command and staff.                                  Geboren 31-12-1900 - gesneuveld 23-10-1944.
Rij A: graf 4: Alan Edward Sentance - 1st Battalion The Leicestershire Regiment.                                          Geboren 28-05-1924 - gesneuveld 26-10-1944. Rij A: graf 5: Stanley Ernest Head - 7th Battalion The Duke of Wellington's Regiment ( West Riding )             Geboren xx-xx-1926 - gesneuveld 31-10-1944.
Rij A: graf 6: Kenneth Edward Button - Pilot Warrant Officer Royal Airforce ( V.R. 257 Sqdn )                          Geboren xx-xx-xxxx - gesneuveld 20-01-1945.
Rij A: graf 7: Leslie Mathers Gill - Air Gunner Sergeant Royal Air Force ( V.R. 90 Sqdn )                                Geboren 21-04-1908 - gesneuveld 16-09-1944.
Rij A: graf 8: Eric John Smalldon - Air Gunner Sergeant Royal Air Force ( V.R. 90 Sqdn )                               Geboren 20-10-1922 - gesneuveld 16-09-1944. Rij A: graf 9: Roy Whittington - Flight Engineer Sergeant Royal Air Force ( V.R. 90 Sqdn )                              Geboren xx-xx-1924 - gesneuveld 16-09-1944.
Rij A: graf 10: David Selwyn Thomas - Wireless Operator/Air Gunner Flying Officer RAF ( V.R. 90 Sqdn )      Geboren xx-xx-1927 - gesneuveld 16-09-1944.
Rij A: graf 11: James Edward Brown - Air Bomber Flying Officer Royal Air Force ( V.R. 90 Sqdn )                   Geboren xx-xx-1921 - gesneuveld 16-09-1944.
Rij A: graf 12: Harry Johnson - Navigator Flying Officer Royal Air Force ( V.R. 90 Sqdn )                                 Geboren xx-xx-1911 - gesneuveld 16-09-1944.
Rij A: graf 13: Paul William Tooley - Pilot Flying Officer Royal Air Force ( V.R. 90 Sqdn )                                   Geboren xx-xx-xxxx- gesneuveld 16-09-1944.
Rij A: graf 14: Hrin Yain Lao - Pilot Flight Lieutenant Royal Air Force ( V.R. 257 Sqdn )                                   Geboren xx-xx-1925 - gesneuveld 20-01-1945.
Rij A: graf 15: Arthur Gordon Richardson - Pilot Flight Lieutenant Royal Air Force ( V.R. 127 Sqdn )               Geboren xx-xx-1918 - gesneuveld 22-01-1945.

Begraafplaats Dubbeldam.
( Zuidendijk 270 - 3319 LK Dordrecht )

Het erehof op de Algemene Begraafplaats in Dubbeldam aan de Zuidendijk bevat de graven van 26 Nederlandse militairen die sneuvelden in mei 1940. De meeste van deze gesneuvelden, sneuvelden niet al te ver van de begraafplaats en zijn vermoedelijk kort na de meidagen vanuit veldgraven al overgebracht naar deze begraafplaats. Het is tevens het vermoeden van de auteur dat veel van deze graven overgebracht zijn vanuit de veldgraven die bij de Tweede Tol lagen. Daar lagen tenminste 17 Nederlandse veldgraven in mei 1940. Fotografisch materiaal heeft uitgewezen dat het in geval van Korporaal A.P. Abrahamse, Reserve Luitenant B. Tideman en Korporaal J. Wagenaar met zekerheid te zeggen is dat zij een veldgraf kregen tussen de Nieuwe Rijksweg en de Spoorlijn ter hoogte van de Tweede Tol en hun graven zijn overgebracht naar de begraafplaats in Dubbeldam.

Nederlandse oorlogsgraven op de begraafplaats in Dubbeldam.


Nederlandse oorlogsgraven.
Rij 1 - graf 1: Bruno Tideman - Reserve 2e Luitenant Staf-I-17 R.A.                                                                Geboren 06-12-1914 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 2: Johannes Offringa - Reserve Kornet 3-III-2 R.W.                                                                         Geboren 23-11-1911 - gesneuveld 13-05-1940.
Rij 1 - graf 3: Teunis Marinus de Lange - Dienstplichtig Soldaat Dekk. Det. W'dorp ( 6 R.I. )                           Geboren 07-04-1907 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 4: Jan Nieuwerf - Dienstplichtig Soldaat MC-I-28 R.I.                                                                     Geboren 08-06-1907 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 5: Willem van Leeuwen - Dienstplichtig Soldaat MC-I-28 R.I.                                                          Geboren 01-01-1911 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 6: Cornelis Bos - Dienstplichtig Sergeant 2-I-28 R.I.                                                                       Geboren 16-12-1909 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 7: Geert de Vries - Dienstplichtig Soldaat Dekk. Det. W'dorp ( 6 R.I. )                                            Geboren 25-09-1905 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 8: Jacobus Hendrik Ververs ( BK ) - Dienstplichtig Soldaat 3-II-28 R.I.                                           Geboren 30-11-1919 - gesneuveld 12-05-1940.
Rij 1 - graf 9: Henri van Haaster - Dienstplichtig Soldaat 2-I-28 R.I.                                                                 Geboren 23-03-1909 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 10: Johannes Hendrikus Buitendijk - Dienstplichtig Soldaat St. 1-I-28 R.I.                                     Geboren 15-07-1908 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 11: Johannes Wagenaar - Dienstplichtig Korporaal Staf-I-28 R.I.                                                    Geboren 19-03-1911 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 12: Gerrit Alle Haverman - Dienstplichtig Huzaar 3-III-2 R.W.                                                         Geboren 01-09-1919 - gesneuveld 13-05-1940.
Rij 1 - graf 13: Ernst Josef Verheul - Dienstplichtig Soldaat 82 Pel LuMi.                                                         Geboren 06-09-1915 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 14: Hendrikus Wilhelmus Petrus Peters - Dienstplichtig Soldaat 2-I-2 R.W.                                    Geboren 04-01-1911 - gesneuveld 13-05-1940.
Rij 1 - graf 15: Johannes Petrus Marie de Coster - Dienstplichtig Soldaat 2-III-2 R.W.                                    Geboren 22-01-1914 - gesneuveld 13-05-1940.
Rij 1 - graf 16: Thijme Theodorus Emil Chrétien Valentijn de Jong - Dienstplichtig Soldaat 2-I-2 28 R.I.         Geboren 05-12-1912 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 17: Pleun Huijgen - Dienstplichtig Soldaat MC-I-28 R.I.                                                                  Geboren 25-04-1920 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 18: Antonie Pieter Abrahams - Dienstplichtig Korporaal 82 Pel. LuMi.                                            Geboren 21-09-1912 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 19: Gerhard Herman Aalbers - Dienstplichtig Soldaat 1-I-17 R.A.                                                   Geboren 05-04-1912 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 20: Petrus de Haan - Dienstplichtig Sergeant MC-I-28 R.I.                                                             Geboren 10-09-1907 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 21: Stoffer Hendriks - Dienstplichtig Soldaat Dekk. Det. W'dorp ( Vtd )                                          Geboren 06-06-1905 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 22: Antonie Arie Mazenier - Dienstplichtig Soldaat 1-I-28 R.I.                                                         Geboren 18-07-1911 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 23: Jan Tempel - Dienstplichtig Soldaat Staf-I-17 R.A.                                                                    Geboren 25-06-1910 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 24: Adrianus Johannes van der Velden - Dienstplichtig Soldaat Dekk. Det. W'dorp ( 6 R.I. )         Geboren 06-03-1919 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 25: Jonkheer Constant Gevers Deijnoot - Reserve 1e Luitenant 1-I-17 R.A.                                  Geboren 15-10-1910 - gesneuveld 10-05-1940.
Rij 1 - graf 26: Willem van Ingen - Reserve Kapitein 3-III-28 R.I.                                                                      Geboren 17-10-1903 - gesneuveld 10-04-1940.
  

Woordenlijst en afkortingen:

Pag = Pantser Afweer Geschut.
BK = Postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis.
BL = Postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw. 
IM = In Memoriam steen.          

R.I. = Regiment Infanterie.                              Dep Cie Torp = Depot Compagnie Torpedisten.                         G.B. = Grens Bataljon.
R.A. = Regiment Artillerie.                               Dep Cie Pont = Depot Compagnie Pontonniers.                        Pn. Afd. L.D. = Pionier Afdeling Lichte. Divisie.
R.W. = Regiment Wielrijders.                          R.H.M. = Regiment Huzaren Motorrijders.                                  Pel. LuMi. = Peloton Luchtdoel Mitrailleurs. M.C. = Mitrailleur Compagnie.                        C. Pn. = Compagnie Pioniers.                                                     Dep. Bat. = Depot Bataljon.
Vd/gr = Veerdienst Groep.                              C. Mr. = Compagnie Mortieren.                        

Dekk. Det. W'dorp = Dekkings Detachement Willemsdorp.
VLSK = Vrijwillig landstorm korps.
Tr. Det. Stk. L.D. = Troepen Detachement Stafkwartier Lichte Divisie.
Cie. S.G. N.B.S. = Compagnie Strijdend Gedeelte Nederlandse Binnelandse Strijdkrachten.


©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).

 


E-mailen
Map
Info