Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Bronnen.

Een goede website voorziet van informatie en dat kan niet zonder bron vermelding. Zoals al eerder vermeld bij "Over Dordrecht in de oorlog" is dit een particuliere verzameling en geen historische instantie of museum. Dit heeft als gevolg dat wij afhankelijk zijn van externe bronnen. In zekere zin is dit een luxe, omdat het er al veel informatie beschikbaar is. Het brengt echter ook een stuk verantwoordelijkheid met zich mee. Namelijk de morele plicht om de mensen en instanties die onderzoek hebben gedaan en deze informatie beschikbaar hebben gesteld een stuk erkenning daarvoor te geven. 
Wij doen ons best om juist die erkenning te geven door middel van bronvermelding die wij doen op deze website. Hieronder zullen een aantal belangrijke bronnen vermeld worden die voor de informatie op deze website van essentieel belang zijn geweest. Ook zullen die benoemd worden bij de verschillende pagina's op deze website. 

Hebben we een bronvermelding gemist? Laat het ons weten via het contactformulier. We gaan dit toetsen en voegen de bron dan alsnog toe!

Zuidfront-Holland1940. 
De eerste bron waar vermelding van gedaan wordt hier is de ontzettend interessante website van http://www.zuidfront-holland1940.nl/ 
De website richt zich op de ontwikkelingen tijdens de meidagen van 1940 op het Zuidfront van de Vesting Holland. Dordrecht was een zeer belangrijk onderdeel van dit Zuidfront.  De auteur Dhr. Allert Goossens, nauw gesteund door Dhr. Hugo van Dijk heeft met deze website een zeer gedetailleerd en nauwkeurig beeld kunnen schetsen van de gevechten om het Zuidfront Holland. Dit is niet zomaar tot stand gekomen en is gepaard gegaan met vele jaren van onderzoek. Volledig gemotiveerd vanuit de passie voor geschiedenis overigens. Met Dhr. Goossens hebben we regelmatig contact, hij voorziet ons veelvuldig van informatie waar Dordrecht in de oorlog dan weer dankbaar gebruik van maakt. Het is een prettige wisselwerking waarbij Zuidfront-Holland1940 vaak de primeur heeft om het nieuwe foto of documentenmateriaal als eerste te zien en Dordrecht in de oorlog er betrouwbare informatie bij kan leveren. Zuidfront-Holland1940 is van essentieel belang voor de informatieverstrekking bij vrijwel al het mei 1940 materiaal wat u kan vinden op Dordrecht in de oorlog. Onze dank daarvoor is dan ook groot en wij raden eenieder die geïnteresseerd is in Dordrecht in de meidagen deze website van harte aan. 

Zuidfront-Holland1940/Dordt. 
De tweede bron waar we vermelding van doen is de eveneens interessante website van Dordt open stad: http://zuidfront-holland1940.nl/dordt/.
De website is gebaseerd op het onderzoek van de wijlen Jan van der Vorm. De inmiddels helaas ook overleden Jens van der Vorm, zijn zoon overhandigde deze informatie aan de Zuidfront-Holland1940 website in 2005. Deze informatie werd ondergebracht bij een soort zusterpagina, die van Dordt open Stad. Dhr Jens van der Vorm organiseerde voor zijn overlijden meerdere keren het evenement "Dordt Open Stad", waarbij de Duitse inval in Dordrecht tijdens de meidagen van 1940 in scene werd gezet. De omvang van het evenement alleen al was een duidelijke indicatie voor zijn passie als het ging om de geschiedenis van Dordrecht tijdens de oorlog. Het is eeuwig zonde dat het evenement samen met Jens van de wereld verdwenen is. Gelukkig is al het werk van zowel Jan als Jens van der Vorm nog te aanschouwen op de website van Dordt Open Stad. Met name                                                                                                    het grote beeldarchief is interessant maar toch ook zeker de persoonlijke verhalen van de
                                                                                               mensen die het zelf meemaakten. Wij zullen een bescheiden poging doen om met deze
                                                                                               website die lijn voort te zetten.

Regionaal archief Dordrecht- De beeldbank. 
De beeldbank van het regionale archief van Dordrecht heeft een interessante collectie van beelden van Dordrecht.: http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/.
Niet alleen van de oorlog maar nog veel verder terug in de tijd. De foto's van de oorlog die men hier kan vinden vormen vaak interessant vergelijkingsmateriaal voor deze website. Ook foto's van vlak voor de oorlog geven vaak een interessant beeld van hoe Dordrecht eruit moet hebben gezien. Tot slot levert het regionaal archief vaak interessante informatie bij de foto's. De beeldbank vormt dus een interessant stuk geschiedenis van Dordrecht.

Het boek 40 - 45 Dordrecht geschreven door Wim van Wijk. 
Dit boek wat in samenwerking met het regionaal archief Dordrecht tot stand is gekomen, is een fotoboek over Dordrecht tijdens de tweede wereldoorlog. Het boek is gevuld met vele interessante foto's van Dordrecht. De foto's zijn voorzien van informatie en zijn chronologisch onderverdeeld in verschillende hoofdstukken vanaf de mobilisatie en de voorbereidingen op een eventuele oorlog tot aan de meidagen van 1940 en het einde van die vijf dagen van oorlog. Vervolgens ziet men foto's van het dagelijkse leven tijdens de oorlog en hoe de Duitsers zich steeds meer gingen mengen in dat dagelijkse leven. Ook het verzet komt aan bod en natuurlijk de bevrijding. Een interessant en leerzaam boek voor iedereen die zich interesseert voor het thema Dordrecht in oorlogstijd. 
Het boek is Nederlandstalig, heeft 112 bladzijdes en heeft het volgende ISBN: 9789462580374.                                                                                                                     

Boekenserie : Dordrecht 1939 - 1945.
De volgende dertien boekjes zijn onderdeel van een oorspronkelijke serie van vier boekjes Deze is overigens inmiddels uitgebreid naar wel 15 delen! Allen gemaakt door de werkgroep EXPO - Document 1940- 1945 Dordrecht. Ook deze boekjes zijn fotoboekjes en konden niet gemaakt worden zonder de particuliere collectie van Dhr. K.P. Makkelie die op dat moment een grote collectie bezat met oorlogsfoto's van Dordrecht. Het eerste boekje richt zich met name op de mobilisatie in Willemsdorp en de eerste oorlogsdagen in Dordrecht, in mei 1940. Het boekje is aangevuld met persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld Dhr. G.L. van der Hum en de Duitse parachutisten-Hauptmann Walther Gericke. Het tweede boekje richt zich met name op de oorlogsschade in Dordrecht, ten gevolge van de gevechten tijdens de meidagen maar ook ten gevolge van de vernielingen die de Duitsers aanrichten tegen het einde van de oorlog. Beide boekjes vormen dus een mooie bron van informatie. Deel vijf tot en met acht gaan over het korps Pontonniers en Torpedisten. Deel negen en tien gaan over de Duitse inval. Deel elf en twaalf vertellen het verhaal van de oorlogsschade in Dordrecht. Deel dertien is een lijst van de gevallenen. 
Naar deel veertien ben ik nog op zoek. Dit is een lijst van de leden van de Binnenlandse Strijdkrachten in Dordrecht. Mocht iemand dit boek nog hebben. Ik koop het graag! 

Boekenserie: Opmars naar Rotterdam door E.H. Brongers. 
Deze boekenserie verteld het verhaal van de Duitse opmars door Nederland, zoals de titel al doet vermoeden naar Rotterdam. De gevechten in en rondom Dordrecht tijdens mei 1940 komen hier ook veelvuldig aan bod. Het zijn nieuwe uitgaven van inmiddels al verouderde boeken. Er staan hier en daar ook wat onjuiste weergaves van de gebeurtenissen in. Ik raad de lezer dan ook aan, de boeken te lezen en eens te vergelijken met de informatie die men kan lezen op de website van Zuidfront-Holland1940. U zult hier diverse rectificaties tegenkomen op de boeken.
Opmars naar Rotterdam - De luchtlanding deel 1:              ISBN 9789059112490
Opmars naar Rotterdam - Van Maas tot Moerdijk deel 2:   ISBN: 978905911299 
Opmars naar Rotterdam - De laatste fase deel 3 :              ISBN: 9789059112689


Dordrecht, stad in oorlogstijd - herinneringen aan 40-45 door Caty Groen en Saskia Lensink. 

Dit interessante boek is een verzameling van oorlogsverhalen door Dordtenaren. Het zijn persoonlijke verhalen zoals de Dordtenaren het zich kunnen herinneren en destijds hebben ervaren. Omdat het boek gebaseerd is op herinneringen die pas rescent zijn opgeschreven is het boek als wetenschappelijk historische bron niet volledig betrouwbaar. 
Desondanks staan er zeer interessante verhalen in waarvan sommige nog bijzondere details bevatten over specifieke gebeurtenissen.  

Dordrecht, stad in oorlogstijd ISBN: 9789082349791

Verzet in en om Dordrecht - K. van Loon. 
Dit boek is kort na de oorlog geschreven door voormalig verzetsman K. van Loon. Het is een boek dat voor de lezer in een plezierige schrijfstijl is geschreven ondanks de ernst van de onderwerpen. Het boek doet verslag van de verzetsorganisaties die actief waren in Dordrecht en de omgeving ervan tijdens de oorlog. Er wordt uitleg gegeven over welke soort organisaties er waren, wat zij deden en hoe zij te werk gingen. Helaas zijn hier alleen de namen van gesneuvelde verzetsmensen in te vinden, maar worden de identiteiten van de mensen die actief deelnamen in het verzet geheim gehouden. Ook heeft het boek flinke kritiek ontvangen van medeverzetsman G.J. de Vries. Hij schreef een tweede boek om een aantal zaken recht te zetten: De balans van Verzet in en om Dordrecht.  Als historische bron is het dus helaas minder geschikt. Desalniettemin een zeer interessant boek, vol met interessante verhalen waar zeker nog wel nuttige informatie in te vinden is. 

 

 

©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).


E-mailen
Map
Info