Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Bonnen en distributiekaarten.

Op deze pagina vind u originele bonnen en distributiekaarten van Dordrecht in de oorlog. 

Om in tijden van schaarste de hele bevolking van voedingsmiddelen te voorzien besloot de Nederlandse overheid een rantsoenering in te stellen.
De overheid gebruikte hiervoor stamkaarten en bonnen. Dit zorgde voor een eerlijke distributie van levensmiddelen.
Hieronder ziet u voorbeelden van dergelijke bonnen. Het zijn bonnen uit Dordrecht. 

 
Bonnen en persoonsbewijs Dubbeldam.
Hieronder ziet u een aantal bonnen en een persoonsbewijs van iemand uit Dubbeldam. Het persoonsbewijs mist een stuk. Ook zit er een bon bij voor huispantoffels. 


Distributiestamkaarten. 
Hieronder ziet u voorbeelden van stamkaarten. Om in tijden van schaarste de hele bevolking van voedingsmiddelen te voorzien besloot de Nederlandse overheid een rantsoenering in te stellen. De overheid gebruikte hiervoor stamkaarten. Dit zorgde voor een eerlijke distributie van levensmiddelen. Dit zijn twee voorbeelden van eerste type stamkaarten uitgereikt aan twee inwoners van Dordrecht. 


Tijdens de oorlog besloten de Duitsers een tweede type stamkaart in te voeren om de vele onderduikers af te snijden van de distributie van levensmiddelen. Deze stamkaart was gekoppeld aan het persoonsbewijs waardoor het voor onderduikers nagenoeg onmogelijk werd hieraan te komen. Eén van de redenen waarom het verzet het dikwijls op distributiekantoren voorzien had en er volop geprobeerd werd om stamkaarten en persoonsbewijzen te vervalsen.  Dit zijn twee voorbeelden van het tweede type stamkaart.


Distributiestamkaarten familie Bosman. 
De distributiestamkaarten hieronder zijn allen van het eerste model en behoorden toe aan de familie Bosman uit Dordrecht.

Distributiestamkaart op medische gronden. 
Hieronder ziet u een Distributiekaart van een persoon uit Dordrecht die in verband met medische gronden recht had op extra rantsoenen. De kaart is gedateerd op 1943. Met inbegrip van de eigen rantsoenen kon iemand met medische problemen daardoor extra rantsoenen krijgen. Een interessant document.  

Distributiestamkaart en diverse bonvellen. 
Hieronder ziet u een 1e model distributiestamkaart van Dhr. Jan Leeuwestein uit Dordrecht, wonende op de Binnen-Walevest. Bij de stamkaart zitten enkele bonnen. 


Bonnen en bonkaarten Dordrecht.
 
Hieronder ziet u enkele variaties aan bonnen en bonkaarten van Dordrecht. 


Distributiestamkaarten van de familie van Vlierden uit Dordrecht.  
Hieronder ziet u enkele distributiestamkaarten van het 1e en het 2e model. De distributiestamkaarten behoorden toe aan het gezin van Vlierden uit Dordrecht. Hoofd van het gezin was Antonie van Vlierden. Hij diende bij het Korps Pontonniers en Torpedisten in Dordrecht zoals zijn stamkaart ook vermeld. In mei 1940 was sergeant majoor van Vlierden betrokken bij de gevechten tegen Duitse parachutisten. Hij zou hier na de oorlog de Militaire Willemsorde der vierde klasse voor krijgen:  
K.B. no 2 van 15 juni 1946: "Heeft zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door zich op zeer actieve wijze in te zetten in den strijd. Hoewel militair werkman zijnde, heeft hij van 11 tot 13 mei 1940 deelgenomen aan de verdediging van een der toegangen van het hart der stad Dordrecht. Toen op 13 mei 1940 de opstelling, waarin hij zich bevond, moest worden verlaten heeft hij de terugtocht met veel beleid en moed, onder hevig vijandelijk vuur doen uitvoeren en zich daarbij, ten einde het moreel van zijn groep te herstellen, persoonlijk bloot gegeven. Op dezelfden dag heeft hij vrijwillig deelgenomen aan een poging om een achtergebleven stuk pantserafweergeschut en een lichte mitrailleur onder vijandelijk vuur terug te halen. Hij slaagde erin de lichte mitrailleur te bemachtigen. "


Distributiestamkaarten 1e en 2e model Hendrika Stoutjesdijk/ Cornelis van Eldik. 
Hieronder ziet u nog enkele voorbeelden van het 1e en 2e model distributiestamkaart van mevrouw Hendrika Stoutjesdijk uit Dordrecht en van haar man Cornelis van Eldik. 


Distributiestamkaart 1e model Dhr. Pieter Dalm uit Dordrecht.  


Distributiestamkaart 2e model Mevr. Teuna Johanna Groeneveld uit Dordrecht. 


Distributiestamkaart 2e model Mevr. Christina den Boer uit Zwijndrecht. 
Hieronder ziet u een iets minder vaak voorkomende distributiestamkaart uit Zwijndrecht. 


Distributiestamkaarten van Dhr. Bastiaan van Rooijen en zijn vrouw Maria Visser van Rooijen uit Sliedrecht. 
Hieronder ziet het eerste model distributiestamkaart van Dhr. en Mvr. Rooijen uit Sliedrecht. Opvallend genoeg hebben beide kaarten een stempel van de Kriegsmarine Hafenüberwache Stelle Delfzijl. 


Distributiestamkaarten van de familie Sluijters uit Dordrecht.
  
Hieronder ziet u een aantal eerste type en tweede type distributiestamkaarten van de familie Sluijters uit Dordrecht. 

 
Distributiestamkaart 1e model Josina van IJsseldijk - Zwijndrecht. 
Hieronder ziet u een eerste model distributiestamkaart van Mevr. Josina van IJsseldijk uit Zwijndrecht. 


Distributiestamkaart 2e model Gijsbertus Hendrikus Snoek - Dordrecht. 
Hieronder ziet u het restant van een tweede model distributiestamkaart van Dhr. Gijsbertus Hendrikus Snoek uit Dordrecht. 

 
Distributiestamkaart 2e model Aart Bertus C van de Nadort - Dordrecht. 
Hieronder ziet het 2e model distributiestamkaart van een inwoner uit Dordrecht. 


Distributiestamkaart 2e model Geertje Brand - Dordrecht.
Hieronder ziet het 2e model distributiestamkaart van een inwoner uit Dordrecht.

 
Distributiestamkaarten 2e model familie van der Linden - Dordrecht.
Hieronder ziet u de 2e model distributiestamkaarten van de familie van der Linden uit Dordrecht.  

©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).


E-mailen
Map
Info