Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Het Korps Pontonniers en Torpedisten in Dordrecht. 

Het Korps Pontonniers en Torpedisten in Dordrecht.

Over het Korps Pontonniers en Torpedisten. 
De Pontonniers hebben in de geschiedenis een lange tijd onder het wapen der Artillerie gevallen. Hetgeen de Rode bies op de kraag van het pontonniersuniform verklaard, welke we ook terugzien bij artillerie uniformen. De taak der Pontonniers was het leggen van bruggen over waterwegen waar legers zich over konden voortbewegen. Later werden de Torpedisten toegevoegd aan de Pontonniers. Zij hadden als taak om mijnversperringen onder water te leggen of te verwijderen. Hetgeen de naam Torpedisten vandaan komt. Afgeleid van het woord Torpedo. Pas in 1927 kwam het korps Pontonniers en Torpedisten als één korps onder het wapen van de Genie te vallen. Het Depot voor Pontonniers en Torpedisten was in Dordrecht gevestigd. Een deel daarvan was gelegerd in de Benthienkazerne op de Buiten-Walevest. Hier zat ook de opleidingscompagnie. Oftewel de school voor Pontonniers en Torpedisten. Een stukje verder op de Buiten-Walevest stond de Pontonnierskazerne welke vandaag de dag nog steeds bestaat. De rest van het kantonnement was tijdens de mobilisatie verdeeld over diverse locaties in Dordrecht, met name een aantal scholen in Krispijn. En ook in Papendrecht zaten Pontonniers. De sterkte van het Kantonnement was in mei 1940 bijna 1500 man. Doch was ongeveer 20% hiervan bij het uitbreken van de oorlog pas enkele dagen onder de wapenen en dus niet inzetbaar. Het betrof de jongste lichting van de schoolcompagnie. De pontonniers waren op het gebied van oorlogsvoering en wapeninzet nauwelijks of niet getraind en de meeste aandacht tijdens hun opleiding ging uit naar hun specialistische genietaak. Desondanks kenden de Pontonniers en torpedisten tijdens de meidagen een verrassende inzet die qua moed en beleid opmerkelijk was te noemen. *1 

Het Korps Pontonniers en Torpedisten in Dordrecht.
 

Ik ben altijd op zoek naar Pontonniers gerelateerde zaken ten tijde van de mobilisatie of meidagen 1940. 


Heeft u voorbeelden van deze zaken? Ik neem ze graag op in de collectie! Mailen kan dan naar info@dordrechtindeoorlog.nl

©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).

*1 Bron: Zuidfront-Holland1940 - Kantonnement DordrechtE-mailen
Map
Info