Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Nieuwe documenten in de collectie. 

Op deze pagina zullen alle nieuwe documenten worden benoemd die toegevoegd zijn aan de collectie. Dit zorgt ervoor dat de websitebezoeker een duidelijk overzicht heeft van wat er nieuw is op de pagina. 

Toevoeging 5 juli 2024:
- Aan de pagina Documenten - Persoonsbewijzen zijn het persoonsbewijs van Dhr. Adrianus Poot en zijn vrouw Arjaantje 't Jong toegevoegd.Toevoeging 18 juni 2024: 
- Aan de pagina Documenten - Bonnen en distributiestamkaarten zijn drie distributiestamkaarten van de familie van der Linden toegevoegd. 

Toevoeging 4 juni 2024: 
- Aan de pagina Documenten - Militair en Mobilisatie - Veldpostkaarten is een veldpostkaart toegevoegd van een Sliedrechtse Torpedist genaamd Koppelaar, gericht aan zijn vrouw in Sliedrecht. 


Toevoeging, 6 mei 2024:

- Een Willrich postkaart ondertekend door Oberst Bruno Bräuer is toegevoegd aan de documentenpagina - Propagandamateriaal.

Toevoeging 13 april 2024: 
- Aan de pagina documenten - Bidprenten Nederlands is het bidprentje toegevoegd van Dienstplichtig Soldaat Johannes Hendrik Lorenz Philip Mann. 
- Aan de pagina documenten - Bidprenten Nederlands is het bidprentje toegevoegd van Dienstplichtig Korporaal Mathias Meijers. 
- Aan de pagina documenten - Bidprenten Nederlands is het bidprentje toegevoegd van Dienstplichtig Soldaat Wilhelmus Adrianus de Leeuw. 

Toevoeging 23 maart 2024: 

- Aan de pagina documenten - Bidprenten Duits, is het bidprentje van Gefreiter Walter Hallweger toegevoegd. 

Toevoeging 7 januari 2024: 
- Aan de pagina documenten - Bidprenten Duits, is de sterbebrief toegevoegd van Obergefreiter Paul Pentrup die sneuvelde op 24 oktober bij het geallieerde bombardement op Park Merwesteijn in Dordrecht. 

Toevoeging 2 december 2023:

- Aan de pagina Duitse militaire documenten is een Duits bevel aan de gemeente Dordrecht toegevoegd over inkwartiering. 
- Aan de pagina Duitse militaire documenten is een Duits rapport over een mijnongeval toegevoegd. 

Toevoeging 25 november 2023:

- Aan de pagina Persoonsbewijzen, zijn drie persoonsbewijzen toegevoegd. Twee van inwoners uit Dordrecht en één van een inwoner uit 's Gravendeel. 
- Aan de pagina Kranten zijn zes Dordtse kranten uit mei 1940 toegevoegd. 

Toevoeging 21 oktober 2023:

- Aan de pagina Overige Documenten is de legitimatiekaart van de Koninklijke Maatschappij de Schelde Afdeling vliegtuigbouw Dordrecht/Zwijndrecht toegevoegd. 

Toevoeging 23 september 2023:

- Aan de pagina Bonnen en Distributiestamkaarten zijn twee distributiestamkaarten 2e model toegevoegd van Aart Bertus van de Nadort en van Geertje Brand. 
- Aan de pagina Bidprenten Nederlands is het bidprentje toegevoegd van Dienstplichtig Soldaat A.J. van der Velden. 


Toevoeging 2 september 2023:
- Aan de pagina overige documenten is een radio luistervergunning van Dordrecht toegevoegd. 

Toevoeging 6 augustus 2023:
- Aan de pagina Veldpostkaarten zijn meerdere Nederlandse militaire veldpostkaarten toegevoegd. 

Toevoeging 22 juli 2023:
- Aan de pagina overige documenten zijn twee Passierscheinen toegevoegd. 


Toevoeging 05 april 2023:
- Aan de pagina Documenten - Overige Documenten zijn een Bonnenallerlei document toegevoegd en twee noodgeldbiljetten van Sliedrecht in mei 1940. 


Toevoeging 28 januari 2023:
- Aan de pagina Documenten - Bidprenten Nederlands is het bidprentje toegevoegd van Reserve Luitenant Jan Pieter Boots. 

Toevoeging 12 januari 2023:
- Aan de pagina Documenten - Militair en Mobilisatie - Veldpostkaarten is een veldpostkaart toegevoegd van mei 1940. 

Toevoeging 09 januari 2023
- Aan de pagina Documenten - Persoonsbewijzen is het Persoonsbewijs van Hendricus Arie Kraaijeveld toegevoegd. 

Toevoeging 18 september 2022:

- Aan de pagina Documenten - Overige Documenten is een Ausweis van Dhr. Ströhmeijer toegevoegd.
- Aan de pagina Documenten - Overige Documenten is een vrijgavedocument van de Wehrmacht  voor een pand aan de Singel 55 toegevoegd. 

Toevoeging 30 juli 2022:
- Aan de pagina Documenten - Bidprenten Nederlands is een bidprentje met foto toegevoegd van Dienstplichtig Sergeant Cornelis Petrus de Nijs.
- Aan de pagina Documenten - Bonnen en Distributiestamkaarten zijn de stamkaarten van Mevr. van IJsseldijk en Dhr. Snoek toegevoegd. 

Toevoeging 29 juli 2022:

- Aan de pagina Documenten - Militair en Mobilisatie is het B.O.U.V. document van Dhr. Ströhmeyer toegevoegd. 
- Aan de pagina Documenten - Overige Documenten zijn twee documenten van Sliedrecht aan de pagina toegevoegd. 
- Aan de pagina Documenten - Overige Documenten is een document toegevoegd van de Wijkcommandant van de Afvoer Burgerbevolking Dordrecht.

Toevoeging 21 juli 2022:

- Aan de pagina Documenten - Persoonsbewijzen is een persoonsbewijs toegevoegd van Mevr. Ada Mina de Lange Sluijters uit Dordrecht. 


Toevoeging 4 juni 2022:
- Aan de pagina Documenten - Militair en Mobilisatie is het zakboekje van Jan Pieter Blaak uit Papendrecht toegevoegd. 

Toevoeging 28 mei 2022:

- Aan de pagina Documenten - Bidprenten Duits is het bidprentje van Gefreiter Fritz Hellauer toegevoegd. Hij sneuvelde in Dordrecht. 


Toevoeging 06 mei 2022:
- aan de pagina Documenten- Militair en Mobilisatie zijn 21 programma's van de commissie voor ontspanning van militairen tijdens de mobilisatieperiode toegevoegd. 


Toevoeging 12 maart 2022:
- Aan de pagina documenten zijn twee vrijstellingen van vordering van rijwielen uit de gemeente Dordrecht toegevoegd. 

Toevoeging 05 maart 2022: 

- Aan de pagina Bonnen en Distributiestamkaarten zijn vijf distributiestamkaarten van de familie Sluijters toegevoegd. 


Toevoeging 12 februari 2022:
- Aan de pagina: Bidprenten Nederlands is het bidprentje van Dienstplichtig Sergeant Cornelis Petrus de Nijs toegevoegd. 

 
Toevoeging 22 januari 2022:
- Aan de pagina: Overige documenten zijn een bewijs van inlevering van metalen toegevoegd en een havenpas van Gent. 


Toevoeging 08 januari 2022: 
- Aan de pagina: Veldpostkaarten zijn weer een aantal veldpostkaarten toegevoegd van gemobiliseerde Nederlandse militairen en twee kaarten van een Duitse militair in Dordrecht. 

Toevoeging 07 januari 2022:
- Aan de pagina: Militair en Mobilisatie zijn twee militaire documenten toegevoegd van een marinier uit Sliedrecht.
- Aan de pagina: Bidprenten Duits , zijn twee Duitse bidprentjes toegevoegd. 
- Aan de pagina: Bonnen en Distributiekaarten zijn twee 1e model distributiestamkaarten met Kriegsmarine stempel uit Sliedrecht toegevoegd.
- Aan de pagina: Overige documenten zijn twee documenten met betrekking tot de Dordtse scholen in oorlogstijd toegevoegd.  


Toevoeging 12 december 2021: 
- Aan de pagina: Militair en Mobilisatie zijn de militaire documenten van Dhr. Johannes Romijnsen uit Dordrecht toegevoegd. 
- Aan de pagina: Overige Documenten zijn documenten van Johannes Romijnsen en de Victoria Koekjesfabriek toegevoegd.


Toevoeging 11 december 2021:
- Aan de pagina: Militair en Mobilisatie zijn de documenten van Landstorm plichtige Barend de Visser uit Dordrecht toegevoegd. 

Toevoeging 03 december 2021:

- Aan de pagina: Overige Documenten zijn drie documenten toegevoegd met betrekking tot de radio in oorlogstijd. 

Toevoeging 10 oktober 2021:
- Aan de pagina: militair en mobilisatie zijn zes vuurbevelen toegevoegd van de staf van de artilleriegroep Kil.


Toevoeging 21 september 2021: 
- Aan de pagina: Bonnen en Distributiestamkaarten zijn enkele 1e en 2e model distributiestamkaarten toegevoegd. Hieronder ook die van het gezin van Vlierden. Van wie het gezinshoofd Antonie van Vlierden drager van de Militaire Willemsorde der vierde klasse was. 

Toevoeging 11 september 2021: 

- Aan de pagina: Overige Documenten zijn twee bevrijdingsdocumentjes toegevoegd met betrekking tot Dordrecht in de oorlog. 

Toevoeging 24 augustus 2021: 

- Aan de nieuwe pagina: Militair en mobilisatie is het appélboekje van sergeant Robart toegevoegd. 
- Aan de pagina veldpostkaarten zijn vier veldpostkaarten van de regio Dordrecht toegevoegd. 
- Aan de pagina veldpostkaarten- veldpost Sliedrecht is één veldpostkaart van dienstplichtig soldaat H. J. de Jager uit Sliedrecht toegevoegd. 

Toevoeging 01 augustus 2021:

- Aan de nieuwe pagina: Militair en mobilisatie zijn twee groot verlofpassen toegevoegd. 

Toevoeging 22 juli 2021:
- Aan de pagina Documenten - Persoonsbewijzen is het persoonsbewijs van Dhr. Adrianus Bijl uit Dordrecht toegevoegd. 
- Aan de pagina Documenten - Bonnen en distributiekaarten zijn enkele bonkaarten, bonnen en een distributiestamkaart toegevoegd. 

Toevoeging 17 april 2021: 
- Aan de pagina Documenten is een nieuwe pagina toegevoegd: Persoonsbewijzen. Hier zijn vandaag acht persoonsbewijzen van de gemeente Dordrecht tijdens de tweede wereldoorlog aan toegevoegd. Persoonsbewijzen die ik in de toekomst nog toevoeg aan de collectie zullen hier ook worden geplaatst. 

Toevoeging 11 april 2021:
- Aan de pagina bidprenten Nederlands is een bidprentje toegevoegd van de familie Schuurmans welke door het oorlogsgeweld van mei 1940 om het leven kwam. 

Toevoeging 10 april 2021:
- Aan de pagina Overige Documenten zijn twee documenten "bonnenallerlei" toegevoegd. 

Toevoeging 22 maart 2021:
- Aan de pagina bonnen en distributiestamkaarten zijn vijf distributiestamkaarten van het eerste model toegevoegd van de familie Bosman uit Dordrecht. 
- Aan de pagina bonnen en distributiestamkaarten zijn een aantal bonnen en een gedeelte van een persoonsbewijs van iemand uit Dubbeldam toegevoegd. 

Toevoeging 25 november 2020: 
- Er is een nieuwe pagina toegevoegd aan Documenten: Zangboekje Dienstplichtig soldaat Boer. Hier is het persoonlijke zangbundelboekje toegevoegd van soldaat Boer, onderdeel van het dekkingsdetachement Willemsdorp. 


Toevoeging 17 februari 2020:
- Aan de pagina Documenten - Bidprenten Nederlands zijn de bidprentjes van de dienstplichtig soldaten Pennings en van Doorn toegevoegd.  


Toevoeging 20 januari 2020:
- Aan de pagina Documenten - Bidprenten Nederlands zijn de bidprentjes van de dienstplichtig soldaten Bisschops en Beekman toegevoegd.

Toevoeging 19 januari 2020:

- Aan de pagina Documenten - Bidprenten Nederlands is het bidprentje van dienstplichtig soldaat Hendrikus van den Akker toegevoegd. 

Toevoeging 3 september 2019:

- Er is een verbandakte ondertekend door Overste J.A. Mussert aan de pagina Overige Documenten toegevoegd. 

Toevoeging 10 augustus 2019:

- Er is een bidprentje van Oberjäger Josef Geiersberger toegevoegd aan de pagina Documenten - Bidprenten Duits.

Toevoeging 13 juli 2019:

- Er zijn drie veldpostkaarten toegevoegd aan de pagina Documenten - Veldpostkaarten. Eén van een militair van de Kon. Marechaussee van 3 mei 1940, één van een militair van de Staf III 14 RA van 12 april 1940 en één van een vaandrig van 1bt - 1afd- 15L24 vanuit Werkendam op 17 november 1939. 

 Toevoeging 10 juni 2019:
- Er is een document voor het melden voor de arbeidseinsatz toegevoegd aan de pagina: Overige Documenten. 
- Het bidprentje van Oberfeldwebel Hans Pickert is toegevoegd bij de pagina Bidprenten Duits. 

 Toevoeging 22 april 2019:
- Het bidprentje van Sergeant Cornelis Johannes Elst is toegevoegd aan de pagina: Bidprenten Nederlands. 

Toevoeging 16 september 2018:
- Het bidprentje van Obergefreiter Alois Pflugmacher is toegevoegd aan de pagina Bidprenten. 

Toevoeging 03 Juli 2018:
- Er zijn twee Nederlandse stafkaarten van Dordrecht en omgeving toegevoegd aan de pagina : "Overige documenten". 
- Er is een aanplakbiljet voor in de trein toegevoegd aan de pagina : "Overige documenten"

Toevoeging 2 februari 2018:
- Er zijn twee veldpostkaarten toegevoegd. Eén gericht aan een militair van het korps pontonniers in Dordrecht. De ander is geschreven door een militair gelegerd in de Benthienkazerne te Dordrecht aan familie in Zwolle. Toegevoegd aan de pagina "Veldpostkaarten".  

Toevoeging 04 januari 2018:
- Er is een nieuwe pagina toegevoegd aan de pagina Documenten: Bidprenten. Tevens is in die pagina het bidprentje van Obergefreiter Kreuzer toegevoegd. 
- Een Duitse stafkaart voor militair gebruik van de omgeving van Dordrecht is toegevoegd aan de pagina Overige Documenten. 
- Veldpostkaart Fallschirmjäger Regiment 1 - 2. Bataljon aan de pagina Veldpostkaarten.  

Toevoeging 23 december 2017:
- Aan de pagina Bonnen en distributiekaarten is een kaart toegevoegd van de distributiedienst van Dordrecht voor extra rantsoenen op basis van medische gronden. 
- Aan de pagina Veldpostkaarten zijn een aantal veldpostkaarten van Dordrecht en Willemsdorp toegevoegd. 
- Aan de pagina Veldpostkaarten - Veldpost Sliedrecht is een veldpostkaart toegevoegd. 

 


©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).


E-mailen
Map
Info