Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Foto's Korps Pontonniers en Torpedisten.Origineel negatief van de trouwfoto van Reserve 1e luitenant J. van der Houwen.
Hieronder is de trouwfoto van Ridder der Militaire Willemsorde der 4e klasse 1e reserve luitenant J. van der Houwen te zien in zijn uniform. Luitenant van der Houwen was officier van het achterwachtpiket op 10 mei 1940. Tijdens zijn fietsrit richting de kazerne werd hij al beschoten door Duitse parachutisten, hij was de eerst officier die aankwam bij de kazerne en trof de manschappen onvoorbereid aan. Met een twintigtal manschappen en een beperkt munitierantsoen ging hij op pad richting de Krispijnse weg om het gevecht aan te gaan met de in de Polder gelande Duitse parachutisten. De spoorwegtroepen bij Villa Weizigt en het station waren intussen al in gevecht met deze parachutisten en hadden door hun kordate optreden de voorwaarden gecreëerd voor wat later de vernietiging van vrijwel een complete Duitse compagnie parachutisten zou zijn. Toen het gevecht met de parachutisten van 3./ FJR 1 grotendeels voorbij was en al een aanzienlijk deel van de compagnie krijgsgevangen, gewond of gesneuveld was, trok luitenant van der Houwen met ongeveer een tiental pontonniers en torpedisten op naar het Bosch van de Roo om het van de laatste parachutisten te zuiveren. Zonder risico was dit bepaald niet. Zij werden constant onder vuur genomen door eigen troepen die in de waan waren dat het Duitsers waren. Opeens stonden er parachutisten op en kwam de Duitse Leutnant Schmelz naar voren met de mededeling dat hij en zijn troepen zich wilden overgeven.
Daarmee maakte de groep van Luitenant van der Houwen in eerste instantie zo'n 30 Duitse krijgsgevangenen, En later nog een tiental. Voor zijn moed, beleid en trouw zou de luitenant van der Houwen na de oorlog benoemd worden tot Ridder van der Militaire Willemsorde der 4 klasse. *1
©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).

*1 Bron: Zuidfront-Holland1940- Dordrecht 2e fase.


E-mailen
Map
Info