Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Officierskepie Jaap Elias B.Vest Dordrecht.

Hieronder ziet u een grijsgroene kepie voor een officier van het vooroorlogse Nederlandse leger. De kepie was een officieel hoofddeksel voor Nederlandse militairen tot 1931. Daarna werd veelal de kwartiermuts gedragen. In veel gevallen werd de kepie nog doorgedragen. Dit was eenheidsafhankelijk toegestaan. *1

De grijsgroene kepie had verschillende uitvoeringen voor verschillende militaire eenheden. Ook werd er een onderscheid gemaakt in de kepie voor manschappen en onderofficieren, de kepie voor officieren en de kepie voor hoofdofficieren. 
De kepie voor manschappen en onderofficieren was voorzien van twee biezen met een kleur. Deze kleuren gaven aan bij welk wapenvak de militairen dienden. Zo was er bijvoorbeeld blauw voor infanterie en rood voor artillerie, maar er waren meer kleuren. 
De kepie voor officieren had twee gouden biezen en de kepie voor hoofdofficeren had drie gouden biezen. 
Tenslotte was elke kepie voorzien van de Nederlandse leeuw of een regimentsnummer. 

Dat laatste maakt het lastig om een specifieke eenheid aan de onderstaande kepie te verbinden. Wat deze kepie wel erg bijzonder maakt, is het feit dat er een naam in geschreven staat:
"Jaap Elias" Dordrecht B.Vest. 


De bovenstaande foto's tonen duidelijk de twee gouden biezen. Dat betekend dat deze kepie een officierskepie is. Het regimentsnummer is 1. Dat kan bijvoorbeeld betekenen het 1e regiment infanterie of het 1e regiment artillerie. De naam Jaap Elias heb ik geprobeerd te onderzoeken. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Hij is niet terug te vinden in de naam en ranglijsten van officieren van de koninklijke landmacht. Deze zijn vermoedelijk echter niet compleet. De onderste twee foto's zijn detailfoto's van de zijkanten van de kepie. De gaten die u ziet aan de zijkant zijn ventilatiegaatjes. Zeer duidelijk zichtbaar zijn de gouden biezen en de stormriem die aan weerskanten bevestigd is met een leeuwenknoop. 


Hieronder nog wat detailfoto's van de kepie en de namen die erin geschreven staan. Op deze foto's zijn het reigmentsnummer, de kokarde en de stormriem goed te zien. Aan de binnenkant is, naar het lijkt met pen, de naam Jaap Elias geschreven. In de zweetband is nogmaals geschreven J. Elias Dordrecht B.Vest. 
Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid een kepie die van een heer Jaap Elias is geweest die ten tijde van zijn militaire dienst op de Binnen of Buiten Walevest in Dordrecht woonde. Een andere mogelijkheid is dat het een officier was die werkzaam was op de Pontonnierskazerne of de Benthienkazerne op de Buiten-Walevest in Dordrecht. Hij is dan geen Pontonniersofficier geweest, deze droegen de leeuw op hun kepie in plaats van een regimentsnummer. Mogelijk was Jaap Elias dan een infanterie of artillerieofficier welke was toegevoegd aan het korps Pontonniers en Torpedisten.
Helaas is dit onduidelijk tot op dit punt. 

Kunt u meer inlichtingen verschaffen over de voormalige eigenaar van deze kepie? Dan hoor ik het graag. U kunt dan mailen naar info@dordrechtindeoorlog.nl 


©2017-2022 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).

*1 Bron: www.westervoort.nl/kepie 


E-mailen
Map
Info